ƯU ĐÃI MỞ THẺ CHO KHÁCH HÀNG LÀM VIỆC TRONG NGÀNH Y TẾ

1. Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Hi-Point Chuẩn/ Vàng / Bạch Kim,

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Cashback Chuẩn/ Vàng / Bạch Kim,

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Travel Bạch Kim,

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Signature.

2.  Thời gian chương trình:
– Thời gian tham gia chương trình: bắt đầu từ 20/10/2023 – 30/11/2023
– Thời gian thẻ được duyệt: bắt đầu từ 20/10/2023 – 07/12/2023
– Thời gian chi tiêu hợp lệ: 20/10/2023 – 06/01/2024

3. Hình thức khuyến mại:
Miễn phí thường niên và hoàn tiền cho Khách hàng mở thẻ khi đáp ứng đủ điều kiện chương trình
4. Quà tặng và điều kiện chi tiêu:
a. Quà tặng 1

*Điều kiện cho Quà tặng 1
+ Miễn phí thường niên 2 năm đầu tiên
+ Chủ thẻ chính phát hành thẻ hợp lệ trong thời gian quy định.
b. Quà tặng 2

*Điều kiện cho Quà tặng 2
+ Hoàn tiền 10% cho giao dịch đầu tiên tối đa 100.000 VNĐ
+ Giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Hoàn tiền 10% cho giao dịch thứ hai tối đa 100.000 VNĐ
Hoàn tiền 20% cho giao dịch thứ ba tối đa 100.000 VNĐ
Hoàn tiền 20% cho giao dịch thứ tư tối đa 100.000 VNĐ
Hoàn tiền 30% cho giao dịch thứ năm tối đa 100.000 VNĐ

Scroll
0326177173